Contributie

De hoogte van de contributie is voor jeugdleden vastgesteld op €12,50 per maand.

Betaling van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso. De incassodata zijn 1 maart, en 1 september, steeds 6 x de maandcontributie.

Niet in de contributie inbegrepen zijn de kosten voor de Scoutfit, het zomerkamp, weekendkamp, jaarlijkse groepkamp en sommige speciale uitjes en/of activiteiten.

De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 maand. Opzegging dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de teamleider van de speltak van het lid. Het lidmaatschap wordt beëindigd per 1ste van de volgende maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

Achterstallige contributie dient te allen tijde betaald te worden.

Voor vragen/opmerkingen kunt u terecht op het mailadres contributiegvg@scoutingwestbetuwe.nl