Terug? klik 

“Sponsor-me-nu”
Scouting Graaf van Gelre

1. INLEIDING

Voor u ligt het Sponsormenu van Scouting Graaf van Gelre.
Dit menu geeft een overzicht van de sponsormogelijkheden en heeft als doel de belangen van sponsors samen te voegen met de doelstellingen van scouting Graaf van Gelre.

Scouting Graaf van Gelre
Scouting Graaf van Gelre beschouwt sponsoring van haar club als een unieke communicatiemogelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit onze activiteiten.
Sponsoring kan bestaan uit geld, in geld waardeerbare goederen of diensten. Scouting Graaf van Gelre verzorgt in ruil daarvoor een goede communicatie van de sponsornaam en/of –boodschap
in overeenstemming met de hierover gemaakte afspraken.

In dit sponsormenu schetsen wij een profiel van Scouting Graaf van Gelre en zetten we de
uitgangspunten, en resultaten van sponsoring uiteen. Ook geven we aan welke mogelijkheden en
tegenprestaties er zijn om uw bedrijfsnaam via Scouting Graaf van Gelre te communiceren en daarmee publiciteit te genereren.

Een schematisch overzicht van de sponsormogelijkheden, de daarbij behorende tarievenlijst, een
voorbeeldovereenkomst en een overzicht van de samenstelling van de sponsorcommissie zijn als
bijlagen bij dit plan opgenomen.

Wij willen met alle plezier (vrijblijvend) met u van gedachten wisselen over uw eventuele rol als
sponsor van Scouting Graaf van Gelre. Sponsoring kan op vele manieren en wordt zeer gewaardeerd.

Graag maakt één van onze sponsorcommissieleden een afspraak met u.

Sponsorcommissie Graaf van Gelre.

2. PROFIEL VAN SCOUTING GRAAF VAN GELRE

2.1 Wat is Scouting?
Scouting is in 1907 opgericht in Engeland door Sir Robert Baden-Powell. Hij schreef het boek “Scouting for boys” en hield een kamp op Brownsea Island om zijn ideeën uit zijn boek uit te proberen. Het was een groot succes en Scouting was geboren.
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van het land met 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers. Er zijn in Nederland 1100 Scoutinggroepen. Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema’s.
Scouting biedt kinderen, ongeacht huidskleur, geloof, beperking, of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving. De activiteiten zijn erop gericht dat, naarmate de kinderen ouder worden, de begeleiding afneemt en hun zelfstandigheid toeneemt.
Kinderen en jongeren vinden bij Scouting activiteiten die veel plezier, uitdaging en samenwerking genereren. Elke week zijn ze bezig met creatieve thema’s, aangepast aan de leeftijdsgroep. Spelen is nodig voor een gezonde ontwikkeling. Wij geven kinderen de ruimte om fysiek te bewegen, sociaal te experimenteren en zich te ontwikkelen. Ruimte om te ontdekken en te leren.
2.2 Waar staat Scouting Graaf van Gelre voor?

Scouting Graaf van Gelre is opgericht in 2009. Het is een bloeiende vereniging waar ruim 100 kinderen iedere week weer vertier vinden. Scouting heeft verschillende speltakken: de Bevers (5 – 7 jaar), de Welpen (8-10 jaar), de Scouts (11 – 15 jaar) en de Explorers (15-18 jaar). Dat Scouting in Geldermalsen aan een behoefte voldoet, is te zien aan het aantal leden én zelfs een groot aantal kinderen op de wachtlijst.
Bij Scouting Graaf van Gelre leren kinderen en jongeren omgaan met de natuur, samenwerken, voor elkaar opkomen, uitdagingen aangaan, grenzen verleggen….
Daarnaast levert scouting een maatschappelijke bijdrage. Scouting Graaf van Gelre is bijvoorbeeld betrokken bij Koningsdag, dodenherdenking op 4 mei, Go Wheels, de natuurwerkdag… De Explorers bewaken het terrein van de Bloesemtocht de avond voor het wandelevenement. De maatschappelijke betrokkenheid van Scouting Graaf van Gelre is groot.
Scouting Graaf van Gelre heeft vanaf de oprichting haar bestaansrecht bewezen. Passend onderdak is van groot belang voor het voortbestaan van Scouting in Geldermalsen. Dat dak is er sinds kort, maar moet enorm verbouwd en opgeknapt worden om die 110 kinderen prettige, veilige en gezonde opkomsten te kunnen garanderen. Om de kinderen en jongeren de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen. Om de maatschappelijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan de gemeenschap in de gemeente Geldermalsen.
U kunt hierin het verschil maken. Met uw sponsorbijdrage kunnen we alle leden van Scouting Graaf van Gelre een veilig onderdak te bieden. U zorgt er met uw financiële bijdrage voor dat Scouting Graaf van Gelre toekomst heeft.

2.3 Scouting Graaf van Gelre in cijfers
Opgericht in : 2009
Gemiddeld aantal jeugdleden : 100
verdeeld over de volgende speltakken:
Bevers : 5-7 jaar
Welpen : 7-11 jaar
Scouts : 11-15 jaar
Explorers : 15-18 jaar
Aantal leiding : 20
Aantal Plus-scouts : 10

2.4 Locatie
Nieuwe Clubhuis: De Gelreburght
Burg. Roozeveld van der Venlaan 13A
4191 PL Geldermalsen

2.5 Website
De internetsite van Scouting Graaf van Gelre, kunt u vinden op: www.scoutinggeldermalsen.nl

De site is hét middel voor potentiële deelnemers om informatie aan te vragen, en te vinden. De website biedt u de sponsormogelijkheid voor vermelding van naam en logo.

3. UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN VAN SPONSORING

3.1. Algemeen
Scouting Graaf van Gelre heeft regionaal een enorme uitstraling. De ruim 100 leden en 30 vrijwilligers worden door familie, collega’s, vrienden en kennissen gevolgd.

Scouting Graaf van Gelre is maatschappelijk een zeer betrokken organisatie.
Jaarlijks verlenen wij onze diensten en dragen wij ons steentje bij aan:
• Koningsdag
• 4 en 5 mei herdenkingen
• GO!Wheels
• Natuurwerkdag
• NLDoet
• Bloesemtocht

Met uw sponsoring van Scouting Graaf van Gelre laat u aan uw omgeving zien dat u Scouting en dus het organiseren van gezonde en leuke activiteiten voor jongeren een warm hart toedraagt. Daarmee toont u uw maatschappelijke betrokkenheid.

3.2. Uitgangspunten
De uitgangspunten van sponsoring van Scouting Graaf van Gelre zijn:
– Sponsoring is een zakelijke overeenkomst;
– Sponsoring levert voor beide partijen iets op;
– Sponsors sluiten een eenmalige overeenkomst;
– Sponsorgelden worden in zijn algemeenheid gebruikt voor:
• Opknappen en verbeteren van het Clubhuis, te weten: nieuwe keuken, nieuw sanitair, invaliden-voorzieningen.
• Aanschaf van (nieuw) materiaal (o.a. tenten, touwen, hout, etc.);
• Organisatie van activiteiten (Scouting-doe-dag, groepskamp, deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers etc.);
– Wanneer u uw sponsoring voor 5 jaar contractueel wilt vastleggen, wordt uw gift aftrekbaar bij de inkomstenbelasting, waardoor de fiscus tot 50% van de gift weer terugbetaalt.

3.3 Resultaten
Door de media-aandacht die wij genereren, met deze sympathieke en dynamische organisatie, geschikt voor jonge mensen, kunt u als sponsor tegen lage kosten uw naamsbekendheid verhogen en uw imago verbeteren.. Een sponsored link of banner op onze site kan u direct meer traffic naar uw website opleveren. Natuurlijk kunt u sponsoring van Scouting Graaf van Gelre ook tot een van uw activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maken!

4. SPONSORMOGELIJKHEDEN EN TEGENPRESTATIES

4.1 Sponsormogelijkheden
Hieronder zetten we de diverse mogelijkheden voor sponsoring uiteen. In bijlage I vindt u de tarieven
van de sponsormogelijkheden. Mocht u zelf tot een idee komen dat niet in dit plan is genoemd dan
bespreken wij dit uiteraard graag met u. In principe wordt een sponsorovereenkomst
eenmalig aangegaan. De kosten voor aanschaf van de materialen en het aanbrengen van de reclame-uiting zijn voor rekening van de sponsor. Een indicatie van deze kosten zullen we u vooraf overleggen. De materialen worden aangeleverd door de sponsor of in overleg met de sponsor aangeschaft bij een te selecteren bedrijf.

Iedereen (organisatie, bedrijf, vereniging of particulier) kan sponsor worden van Scouting Graaf van Gelre. Daarbij gaat de Scouting Graaf van Gelre er vanuit dat u het gedachtegoed en de doelgroep van Scouting Graaf van Gelre respecteert en een warm hart toe draagt.

– Activiteit adoptie
Gedurende een seizoen vinden er verschillende evenementen plaats. Zo is er een open dag voor genodigden, familie en overige geïnteresseerden, de Scouting-doe-dag. Bij de Open dag zijn ruim 200 mensen aanwezig, waaronder sponsors, pers, vertegenwoordigers van de gemeente(n) en andere genodigden. Het is mogelijk deze activiteiten te adopteren en hieraan uw naam te verbinden of onderdelen te sponsoren. Voorbeelden zijn:
• Scouting-doe-dag € 100,00
• Groepsweekend € 150,00
• Deskundigheidsbevordering € 100,00

– Scoutsponsor brons (€ 50,=)
Het is mogelijk Scouting Graaf van Gelre te ondersteunen door middel van een gift van € 50,00.
Tegenprestatie:
• Uw naam wordt vermeld op de website.

– Scoutsponsor zilver (€ 100,=)
Het is mogelijk Scouting Graaf van Gelre te ondersteunen door middel van een gift van € 100,00.
Tegenprestatie:
• Uw naam wordt vermeld op de website
• Uw naam wordt vermeld op het bord in het clubhuis.

– Scoutsponsor goud (€ 250,=)
Het is mogelijk Scouting Graaf van Gelre te ondersteunen door middel van een gift van € 250,00.
Tegenprestatie:
• Uw naam wordt vermeld op de website
• Uw naam wordt vermeld op het bord in het clubhuis.
• U ontvangt een uitnodiging voor een groepsactiviteit en u krijgt die dag gratis koffie en thee.
• U ontvangt 5 loten voor Scouting Doe Dag

– Scoutsponsor platina (€ 500,=)
Het is mogelijk Scouting Graaf van Gelre te ondersteunen door middel van een gift van € 500,00.
Tegenprestatie:
• Uw naam wordt vermeld op de website
• Uw naam wordt vermeld op het bord in het clubhuis.
• U ontvangt een uitnodiging voor een groepsactiviteit en u krijgt die dag gratis koffie en thee.
• U ontvangt 10 loten voor Scouting Doe Dag
• Scouting Graaf van Gelre organiseert een teambuildingsuitje voor u. Datum en mogelijkheden in overleg.

– Websiteadvertentie
De website van de Scouting Graaf van Gelre wordt diverse malen per dag bezocht.
Het plaatsen van een webadvertentie of sponsored link is een aantrekkelijke manier van adverteren, zeker als u uit bent op meer traffic naar uw eigen website. De aanleverspecificaties voor webadvertenties sturen we u vooraf toe.

– Sponsoring van materialen
Bij het opknappen van ons Clubhuis worden er materialen vervangen en toegevoegd. Als sponsor kunt u materialen doneren of aanschaffen waarop uw naam wordt vermeld. Een veel voorkomende manier van sponsoring van scouting Graaf van Gelre, waar we dankbaar gebruik van maken, is het leveren van spullen (en/of diensten) voor gebruik tijdens de opkomsten onder kwijtschelding van het gehele huur- of aankoopbedrag of een gedeelte hiervan. Een passende tegenprestatie wordt in overleg vastgesteld.

4.2 Tegenprestaties
Wij verzorgen voor u met de grootste zorg de overeengekomen tegenprestatie voor uw sponsoring
van Scouting Graaf van Gelre. En wij garanderen u dat uw bijdrage nuttig wordt besteed. Wij bieden u een ruime keuze aan sponsormogelijkheden tegen lage kosten. In ruil daarvoor genereren we actief een publiciteit waarmee u uw naamsbekendheid kunt verhogen. De uitstraling van Scouting Graaf van Gelre geeft uw bedrijf daarnaast een sympathiek, dynamisch en jong imago.
Als sponsor ontvangt u een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsor-borrel.

5. TENSLOTTE

Scouting Graaf van Gelre hoopt met het aanbieden van dit sponsormenu u een goed overzicht
te hebben gegeven van alle mogelijkheden en voorwaarden die er bestaan met betrekking tot
sponsoring van onze vereniging. Wellicht dat u als sponsor zelf nog ideeën of suggesties hebt,
waardoor het voor u nog aantrekkelijker wordt om tot een overeenkomst te komen met de Scouting Graaf van Gelre.

De namen en email-adressen van de leden van de sponsorcommissie zijn opgenomen in bijlage III. Hebt u vragen of suggesties neem dan gerust contact op met één van de commissieleden.