Plusscouts

De plusscouts, scouts met méérwaarde! Naast de leidinggevenden die in de Scoutinggroep zorgdragen voor het programma-aanbod voor de jeugdleden, zijn er tal van ondersteunende functies die belangrijk zijn voor een goed draaiende groep. 

Bij Scouting Graaf van Gelre kun je besturen, maar je kunt ook een bijdrage leveren als materiaalmeester of kookstaf tijdens de kampen. Je bent al een topvrijwilliger als je maar een paar uur van je vrije tijd aan Scouting kunt besteden.